MUDRY: GESTA PLNÁ ENERGIE

Provádění gest může jednoduše nahradit verbální komunikaci a občas je používáme i zcela nevědomě k posílení našeho mluveného projevu. Takové gesto však nemusí být nástrojem pouze ke komunikaci s okolním světem, ale můžeme jeho prostřednictvím komunikovat i se sebou samými. Znáte mudry?

 

Co jsou to mudry?

Slovo mudra v překladu znamená „gesto“. Podle starého indického učení dokážou speciální gesta tvořená různými úhly prstů a dlaní ovlivňovat proudění energie v těle. Provádění muder prý dokáže léčit různé tělesné i duševní nerovnováhy a získat tak zpátky ztracené zdraví.

Každý prst je napojen na jeden element:

• palec – oheň
• ukazováček – vzduch
• prostředníček – éter
• prsteníček – země
• malíček – voda

Pomocí gest se tyto elementy vzájemně propojují a vyvažují se toky energií.

Jak praktikovat mudry?

Provádění muder je přirozenou součástí cvičení ásan a meditačních i dechových technik (pranajámy). Nemusíte se však omezovat na speciální příležitost, místo nebo čas, ale můžete je provádět vlastně téměř kdykoliv a kdekoliv.

Cvičení by mělo být prováděno na obou rukách současně, se středním tlakem prstů a po dobu alespoň 5 minut jednorázově a 25 minut v součtu za celý den pro dosažení potřebného efektu. Stačí si jen vybrat mudru vhodnou k vašim aktuálním potřebám a můžete začít.

Druhy muder

Muder existuje hned několik desítek. Tipy na jejich provádění najdete ve specializovaných knihách, na jógových lekcích nebo třeba zde:). 

Andžali mudra

Asi nejznámější mudra, kterou určitě někdy praktikoval každý z nás. Bývá součástí jógové praxe a asi ji znáte pod názvem "namasté". Lidé se za jejího doprovodu modlí k Bohu nebo jiným vyšším silám a někdy prostřednictvím této mudry vyjadřujeme žádosti a prosby. Spojení dlaní podporuje soustředění, vyrovnanost, klid a vnitřní harmonii. Andžali mudrou vyjadřujeme úctu, pokoru a vděčnost.

Provedení: Spojte dlaně i prsty před hrudníkem tak, aby se celá jejich plocha vzájemně dotýkala.

 

Mudry můžete zaujímat kdekoliv a kdykoliv, ale jednoznačně nejpohodlnější to bude v sedě na měkkém polštáři.


Dhjána mudra

Někdy se také nazývá jako samádhi mudra. Usměrňuje tok vitální životní energie (prány), harmonizuje mysl a zbavuje ji špatných myšlenek, pomáhá prohlubovat koncentraci. Pravá ruka symbolizuje moudrost a vědění, levá ruka zase iluzi našeho bytí. Složení rukou na sebe přináší rovnováhu těchto dvou aspektů a jejich propojení.

Provedení: Pravou ruku položte na levou a mírně zvedněte palce tak, aby se vzájemně dotýkaly špičkami.


 

Element ohně symbolizující propojení palců můžete podpořit i vaší oblíbenou svíčkou.


Šúnja mudra

Tato mudra je také známá jako nebeská mudra a v překladu znamená otevřenost, prostornost nebo také prázdnotu. Praktikování šúnja mudry by mělo pomoci s lepší orientací v prostoru, působí proti nevolnostem způsobeným pohybem a závrati. Příznivě ovlivňuje nemoci uší nebo necitlivost kdekoliv na těle.

Provedení: Ohněte prostředníček, aby se dotýkal dlaně a překryjte jej ohnutým palcem. Ostatní prsty ponechte natažené.

Praktikování muder můžete spojit s příjemnou meditací v obklopení krystalů.


Utarabódhi mudra

Praktikování utarabódhi mudry pomáhá rozproudit energie, zklidnit nervy před stresující událostí, zvyšuje sebevědomí a uvědomění si vnitřní hodnoty. Pomáhá koncentraci, řešení problémů a podporuje schopnost rozhodování. Tato mudra vám prospěje, pokud se snažíte najít ztracenou inspiraci.

Provedení: Zvedněte ukazováčky a spojte je špičkami, aby se dotýkaly a směřovaly vzhůru. Stejným způsobem spojte i palce, které však budou mířit směrem dolů. Zbývajících šest prstů vzájemně propleťte.

Provádění muder nebrání vaše běžné denní aktivity ani oblíbené šperky.


Akáš mudra

Nazývaná také jako mudra poznání nebo vhledu. Pomáhá odstraňovat negativní emoce, jako je hněv, smutek nebo strach. Přispívá k detoxikaci organismu, ulevuje při přejedení a údajně poskytuje úlevu při arytmii nebo vysokém krevním tlaku.

Provedení: Spojte palec s prostředníčkem a ostatní prsty nechte natažené.

 

Zapisujte si čas a druh mudry, kterou jste daný den prováděli, a pozorujte její účinky a efektivitu.


 

Propojení a pohyby rukou mají větší význam, než jste si možná mysleli. Zkuste jejich sílu na vlastní kůži a propadněte kouzlu praktikování muder spolu s námi.

Zpět do obchodu