• 1 z 3
 

Krystalový olej na unavené svaly

 

Krystalový olej na unavene svaly je kombinace oleju eucalyptu, teatree, wintergreen a máty. Tyto oleje dokážou uvolnit vaše svaly po náročném výkonu nebo ve chvílích kdy se cítíte unaveni. Po lekci jogy můžete vaše svaly nechat odpočívat ve vůni těchto olejů, které se budou pomalu uvolňovat z Vaši aromalampy. Uvolní vaše svaly, nabudí vás energii a provoní váš domov naherou velmi svěží a energickou vůní.

Sílu oleje násobí krystaly křišťálu, které prostupují olejem po celou jeho dobu.

Ideální pro použití do aromalampy: do nádoby v aromalampě nalijte trochu vodu a dejte 5 kapek oleje. nechte zahřávat a pomalu odpařovat do vzduchu.

 

 

Dostupnost Skladem
610 Kč
   
Kategorie Krystalové oleje
 

Charakteristika

100% přírodní esenciální oleje

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích orgánů může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.